Kredyt bez bik nowatorski rozwiązanie dla dłużnikówKażda jednostka, jaka choćby raz w całym swoim życiu miała zetknięcie z bankami z całą pewnością słyszała sformułowanie BIK. Dla sporej liczby kredytobiorców jest to czarna księga dłużników w której to przenigdy nie chcieli by się znaleźć a dla innych jest to niewiele informujący skrót zaczerpnięty z nomenklatury bankowej, który to przeciętnemu konsumentowi nic nie mówi. Tym w wyższym stopniu określenie kredyt bez bik.

W zwięzłym artykule postaramy się naszym użytkownikom wyjaśnić te podstawowe terminy. BIK to Biuro Informacji Kredytowej to znaczy organizacja, która została powołana do życia przez Związek Banków Polskich u zarania lat dziewięćdziesiątych, krótko po naszej transformacji ekonomiczno-ustrojowej. Był to oczywisty krok jaki uczyniły banki tak aby taktyka kredytowa była prowadzona na właściwych regułach. BIK jest to wewnętrzna baza danych do której to dostęp mogą mieć wyłącznie banki. Przenikają do niej adnotacje o tym, iż ubiegamy się o kredyt/pożyczkę, spłacamy lub też nie opłacamy ustalonego zobowiązania jak również znajduję się tam nasz scoring czyli stopień punktów, które to zdobywamy za ustalone działania.

Kredyt bez bik jak bez problemu możemy się domyśleć jest to kredyt jaki jesteśmy w stanie otrzymać bez oceny danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej. Takową usługą są zainteresowane przede wszystkim jednostki, które to nie radzą sobie ze zwrotem swoich zadłużeń i bardzo często posiadają pokaźne spóźnienia. Trzeba tutaj stwierdzić, że tego typu kredyty choć od strony prawnej powinny się określać pożyczkami są oferowane poprzez podmioty pozabankowe.