Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której zasadnicze zasady są określone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 złotych winna być stwierdzona pismem.
strona tutaj
Nie licząc tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dodać następne zasady. Na ogół są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać szczególną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym rodzajem umowy. pozyczka hipoteczna

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor przekazuje określoną sumę pieniędzy (zazwyczaj są to sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę opłacić razem z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba z długami nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi jedynie dostępną.