Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W chwili obecnej w naszym własnym kraju wysokość bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie wysokim pułapie (w tym momencie jest to w przybliżeniu 12 procent). Niełatwo mówić o wiarygodności statystyk jednak wolno nam przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja jednostek bezrobotnych jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie mają dochodów a z 2-iej nie mają szansy zaciągnąć jakiegokolwiek pożyczki posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w minionym czasie ujawnił się na rynku usług pożyczkowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.
http://podzastaw.org
Będzie to na pewno miła informacja dla każdej osoby, która to nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej nagłe wydatki np. przymus wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a któregoż uzyskanie łączy się z szeregiem wymagań które to należy spełnić. W 1szej kolejności należy zakomunikować, iż tego rodzaju kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na bazie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy kwotę 2 tys. zł zarobku na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o kredyt).
dodatkowe zasoby
Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie mają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.